پنج شنبه, 30 فروردین 1403  
اطلاعیه

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان و دانشگاه زنجان برگزار می‌کند:

بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق

اخبار کنفرانس
1403/01/28

آماده سازی و بارگذاری فایل ارائه شفاهی و پوستر

ارسال فایل های ارائه شفاهی (سخنرانی) و پوستر از طریق سامانه کنفرانس (بخش مقالات من) تا تاریخ 1402/02/03

ادامه مطلب
1402/12/12

داوری مقالات

چک کردن مداوم داشبورد سامانه کنفرانس

ادامه مطلب
1402/11/30

آخرین تمدید مهلت ارسال مقالات

دومین تمدید مهلت ارسال مقالات «بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق» تا تاریخ 10 اسفند 1402

ادامه مطلب
حامیان کنفرانس
پوستر کنفرانس
درباره کنفرانس
سازمان کنفرانس
راهنمای نویسندگان
کارگاه، میزگردهای کنفرانس و نمایشگاه جانبی
قالب نگارش مقاله
منوها